Workshop: de kracht van een kruispunt

Annet Hoeijmans-Boon en Gerrit Gielen

Zaterdagochtend 22 juni in Kaatsheuvel

Opbouw workshop:

De workshop zal bestaan uit drie delen en elk deel zal een andere vraag onderzoeken binnen het algemene thema. Ieder onderdeel wordt ingeleid met een intuïtief afgestemd kristallen klankschalenspel van Annet. Vanuit deze gezamenlijke afstemming vertellen Gerrit en Annet iets over het thema en geeft Gerrit een meditatie. Er wordt afgesloten met het uitwisselen van ervaringen en een vragenronde.

Blok 1. 

Wie ben ik? Ik heb een lichaam, emoties en gedachten; wie of wat is dan degene of datgene die dit alles herkend, waarneemt en voelt?

Blok 2.

Onderzoeken van emoties: Wat is mijn grootste angst en mijn diepste verlangen?

Blok 3.

Hoe vrij is de vrije wil? Op welke wijze kan ik mijn hogere en verfijndere, mannelijke en vrouwelijke energie integreren in mijn aardse individuele leven en ermee samenwerken? Een levenslustige scheppende mens worden?

Meer over de inhoud van de drie blokken vind je onderaan.

Praktische info:

Datum: Zaterdag 22 juni 2019.
Tijdstip: 10:00 – 13:30
Plaats: Akkerstraat 34
5171 VB Kaatsheuvel.

NB. De workshop vindt plaats op een mooie sfeervolle zolderruimte, maar is helaas niet goed toegankelijk voor mensen die moeite hebben met traplopen.

Kosten
Particulier:   € 65 p.p.
Zakelijk:       € 65 ex.btw (= € 78.65)

Aantal deelnemers: maximaal 10
De hele sessie wordt opgenomen en je ontvangt na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Opgave:
annet@ennoia.nl

Na opgave per email ontvang je een mailtje met bevestiging en de betalingsinfo.
Je deelname is definitief na ontvangst van je betaling.

Over de inhoud van de workshop:

Blok 1 : Onze natuurlijke Aard van Zijn.

In de natuur is álles gericht op zelfontplooiing, los van emoties en gedachten erover. Bij voldoende licht en voeding groeit een eikel uit tot een eikenboom;

Elk zaadje groeit en bot uit richting expressie van de aanwezige potentie.

Zo bevindt zich ook in ons mensen een (innerlijk) lichtzaadje dat een toenemende evolutionaire druk ondergaat om uit te botten, tot groei en bloei te komen en de aanwezige potentie zichtbaar te maken.

We maken allemaal vele kruispunten mee in ons leven. Ze nodigen uit tot vertraging; ruimte geven; om je heen kijken; wellicht je blikveld veranderen.

Eventueel een andere koers te kiezen of rustig verder te gaan. Op ieder kruispunt waarop je als mens aankomt is op een dieper niveau de keuze altijd: meegaan met de oude, op angst en macht gebaseerde structuren of kiezen voor een leven vanuit verfijndere waarden en verbonden met hart en ziel.

Wij mensen hebben een sterke neiging te leven op de automatische piloot.

En dan gebeurt er iets: een ziekte, een partner die wil gaan scheiden, verlies van een baan, of iets anders dat diep ingrijpt. Ineens is de vanzelfsprekend weg en niets is zeker. We worden op onszelf teruggeworpen en de eerste reacties zijn meestal schrik, angst, boosheid, verzet. Eigenlijk willen we het liefst de controle terug en de oude situatie herstellen…

Synchroon met deze heftige uiterlijke gebeurtenissen staan we dan ook innerlijk op een kruispunt in ons leven: blijven we onszelf zien als onmachtig slachtoffer en houden we vast aan oude hiërarchische systemen? Of zien we deze onverwachte confronterende gebeurtenissen als een kans tot groei en zoeken we de wijsheid erin? Vertrouwen we op de Universele (scheppende) impuls van het nieuwe en onbekende dat in ons geboren wil worden? Of zijn we er bang voor?

Blok 2: Emoties als poort naar je diepere gevoelsaard.

Hoe kunnen we de taal van emoties leren verstaan en ermee samenwerken?

Een kruispunt kan van alles zijn. Hoe ga je om met een ziekte, of met een moeilijk kind? Stap je uit je baan of huwelijk? Wat de uiterlijke omstandigheden ook zijn, innerlijk is er sprake van een crisis waar je voortdurend mee bezig bent en die je aandacht in beslag neemt. Als je op een kruispunt staat in je leven zijn er diverse krachten werkzaam:

Twijfel en onzekerheid: De functie van twijfelen is ruimte scheppen voor een andere – of nog bewustere – keuze en die toepassen.

Oude overtuigingen: Stemmetjes die je in alle toonaarden vertellen dat het je niet gaat lukken of dat je het niet kunt. Een uitdaging tot het loslaten van je aangeleerde zelfbeeld en identiteit. Overgave en vertrouwen in jeZelf.

Gevoelde inspiraties en heldere ingevingen: toelaten van een instroom en doorstroming van energie, vitaliteit en (levens) vreugde tot in je handelen.

De diep gevoelde en steeds meer herkende hunkering naar een andere wereld zorgt voor innerlijke druk tot verandering. Een universeel verlangen gefundeerd in de verfijndere waarden van het bewustzijn van hart en ziel. Soms is deze hunkering verbonden met een gevoel van leegte, soms ook verbonden met een gevoel van ruimte waarin of waaruit iets nieuws geboren kan worden.

Wie of wat bepaalt het perspectief en de innerlijke dialoog hier?
Wie of wat bepaalt jouw focus, aandacht en keuze?
Kijk en voel je aandachtig waar je aangekomen bent of ga je gedachteloos verder op de “automatische” piloot?

Blok 3. Verwondering, nieuwsgierigheid en gevoeld vertrouwen.

Een kruispunt is ook een stiltepunt in jezelf waar binnen- en buitenwereld elkaar ontmoeten. Een stilte waar iets nieuws zich kenbaar kan maken en geboren kan worden.

Voel je de verwondering over de schepping en de schoonheid van het leven? De kinderlijke nieuwsgierigheid naar wat hier zichtbaar wordt?
Of voel je angst en neig je tot herhaling van het bekende en gekende? 
Voel je de bereidheid om je kwetsbaar open te stellen en uit te wisselen met anderen? Bereidheid tot samenwerken voorbij aan je eigen belang?

We voelen de impuls van de ziel, het diepe verlangen, en tegelijkertijd de angst, de weerstand en het verzet ertegen. Wat gebeurt er als we deze ziele-impuls volgen, als we het oude loslaten? Gaat er dan niet van alles mis? De impuls van de ziel activeert al onze angsten. Al die oude structuren en energieën die ons in hun greep houden; opgeschrikt door het licht van de ziel dat ineens naar binnen straalt. Deze ziele-impuls komt altijd voort uit de kosmische harmonie en herinnert ons daaraan! Wij zijn allen verbonden in die harmonische frequentie.

Op een kruispunt ontstaat er altijd een identiteitscrisis. We ontdekken dat we niet zijn wie we denken te zijn. Maar wie zijn we dan wel?

De weg van bewustwording houdt de groei in van je eigen bewustzijn; het groeien en uitstralen van jouw eigen innerlijke licht. Tegelijkertijd is het ook de collectieve weg die de mens gaat van duisternis naar licht, van angst naar liefde.

Uiteindelijk is er geen verkeerde keuze!

De ervaring op iedere route is uniek en heeft waarde. Het universum is oneindig geduldig en oneindig creatief in het steeds weer creëren van nieuwe paden voor jou. Er zullen altijd nieuwe kansen en mogelijkheden komen!

Het Universele bewustzijn is onvoorwaardelijk en kent geen oordeel.

Verdere achtergrondinformatie kun je vinden op onze websites:

Gerrit Gielen : www.gerrit-gielen.nl

Annet Hoeijmans-Boon: www.ennoia.nl