Spirituele relatietherapie

Inleiding

We leven in een tijd waarin op angst en dualiteit gebaseerde relaties plaats maken voor op liefde gebaseerde relaties. Een op dualiteit gebaseerde relatie is een relatie waarin jij denkt dat de ander jou compleet maakt. Een op liefde gebaseerde relatie is een relatie waarin jij de ander wilt helpen om uit te groeien tot een compleet mens; het is een relatie tussen twee mensen die elkaar willen stimuleren als ziel geboren te worden, om hier samen op aarde te stralen.
Als jullie ondersteuning nodig hebben bij het bereiken van zo’n relatie, is dit consult iets voor jullie.

Achtergrond

Ieder mens is op het nivo van zijn ziel compleet en omvat zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Echter, op het moment van de geboorte wordt een mens al gauw opgesloten in het hokje man of vrouw. Zeker in vroegere tijden. Het gevolg is een verlies van besef van wie we werkelijk zijn.

We proberen dit verlies aan contact met de ziel vaak op te lossen door het vinden van een partner die ons compleet maakt. Het tragische is dat we door die houding de groei van de partner juist belemmeren in plaats van bevorderen. Een vrouw die van haar partner mannelijkheid verwacht zal die mannelijkheid gaan stimuleren. Ze zal bijvoorbeeld willen dat haar man carrière maakt, veel bezit verwerft en machtig wordt. Pas dan verdient die man haar liefde. Zo houdt ze die man weg bij zijn ziel en stimuleert ze hem in de verkeerde richting.

Omgekeerd zal een man die wil dat zijn vrouw heel vrouwelijk is, die vrouw weg houden bij haar mannelijkheid, haar onafhankelijkheid en ondernemendheid. Hij bekrachtigt daardoor haar machteloosheid.

Dit is in de kern het probleem van veel relaties en de reden waarom relaties vaak stuk lopen. In plaats van onze partner te helpen bij zijn of haar groei belemmeren we die groei.

Het basale mechanisme is dit: omdat we ons niet compleet voelen, hebben we allerlei angsten. Vanuit die angst proberen we het gedrag van de partner te controleren. Dit wordt echter door de partner steeds meer als een benauwend hokje ervaren. Voorbeeld: een vrouw heeft geen goed contact met haar mannelijke energie en durft daardoor nauwelijks keuzes te maken. Op basis van die angst verwacht ze van haar man dat die daadkrachtig is en de beslissingen neemt. Als hij dat niet doet, vindt ze hem geen goede man: hij is dan niet mannelijk. Zo wordt hij voortdurend onder druk gezet. Omdat het eigenlijke probleem, namelijk dat zij geen contact heeft met haar mannelijke energie, niet wordt opgelost, wordt die druk alleen maar groter. Die druk belemmert hem om contact te maken met zijn vrouwelijke kant. Uiteindelijk gaat hij de relatie steeds meer ervaren als een hokje waarin hij zich verstikt voelt. Het vrouwelijke deel van zijn ziel dat geboren wil worden, krijgt geen ruimte. Tenslotte verbreekt hij de relatie en laat haar met bittere verwijten achter.

Het doel van de relatietherapie die ik aanbied is om tot een relatie te komen waarin de partners elkaar niet klein houden, maar helpen met hun innerlijke groei. Ze helpen elkaar om uit te groeien tot complete mensen die in contact staan met hun ziel. Ze laten zich in hun relatie met de partner niet langer door hun angsten leiden, maar door liefde voor de ander.

Om dit te bereiken, worden tijdens het consult met behulp van meditaties en geleide fantasieën drie stappen gezet.

1) Bewustwording van je eigen angsten
Het doel van deze eerste stap is het antwoord te vinden op de volgende vragen:
– Wat zijn je angsten?
– In hoeverre zijn jouw angsten binnen het energetische systeem van jullie relatie uitgegroeid tot een hokje waarin jij je partner opsluit?

2) Bewustwording van de partner als ziel
Zie jij je partner als man of vrouw – of als een compleet wezen dat het mannelijke en vrouwelijke omvat?
Tijdens deze stap wordt onderzocht in hoeverre jij je partner kunt helpen om uit te groeien tot een compleet wezen.
In een goede relatie sluit jij je partner niet op in een op angst gebaseerd hokje, maar help jij je partner te bevrijden uit het hokje waarin zij of hij zichzelf heeft opgesloten.

3) Bewustwording van je eigen ziel
Het doel van deze stap is leren voelen dat je als mens veel meer bent dan alleen man of vrouw: je bent een goddelijk wezen dat alle hokjes overstijgt.
In hoeverre helpt jouw relatie zich met het realiseren van je eigen goddelijkheid? In hoeverre belemmert jouw partner jouw weg naar zelfrealisatie?
In stap drie onderzoeken we dit en communiceren dit naar de partner.

Praktische zaken
Hebben jullie belangstelling voor dit consult, dan kun je me het beste mailen. Het is de bedoeling dat je met zijn tweeën komt. Tijdens het consult ga ik niet in op allerlei wederzijdse verwijten; het is de bedoeling dat we met de bovenstaande drie stappen aan de slag gaan.

E-mail: info@gerrit-gielen.nl

Hoeveel consulten raadzaam zijn, hangt sterk af van situatie en hoe diep jullie er zelf in willen duiken. Maar als regel is één consult voldoende. Gewoonlijk is dan duidelijk wat het probleem precies is en wat er aan gedaan kan worden.
Na afloop geef ik aanwijzingen voor één of meerdere meditaties die thuis herhaald kunnen worden.

Een consult duurt ongeveer één uur en veertig minuten en kost 150 Euro (incl. BTW).
Indien dit bedrag een probleem vormt, dan is korting en/of gespreide betaling mogelijk.
Consulten kunnen worden afgesproken op maandagochtend, donderdagochtend en zaterdagochtend.

Gebruik de onderstaande knoppen voor contact informatie en routebeschrijving.

© Gerrit Gielen
www.gerrit-gielen.nl