Een droom

Ik droomde een keer dat ik samen met andere mensen in een kamer opgesloten zat. Er waren geen deuren en ramen. We wilden naar buiten maar konden niet weg.Ineens wist ik dat ik aan het dromen was.Ik zei: “We zijn niet opgesloten; deze muren zijn niet echt. Dit is maar een droom.”

Op dat moment verdwenen de muren en waren we vrij.


Deze droom lijkt in de eerste plaats een sterke symbolische betekenis te hebben. Ze lijkt te vertellen dat veel problemen schijnproblemen zijn: ze bestaan alleen dankzij ons beperkte bewustzijn. Hoe vaak hebben we het in ons leven niet meegemaakt dat een probleem waar we ons eens vreselijk druk over gemaakt hebben, jaren later als futiel ervaarden? Daarnaast toont deze droom een verschijnsel dat ik vaak in dromen heb meegemaakt. Namelijk dat als in een droom mijn bewustzijn helderder, scherper wordt, de wereld in mijn droom ook helderder, ruimer, ja -echter- lijkt te worden. De dingen worden dan meer tastbaar en intenser. Vaak ga ik op zo’n moment ook vliegen.

Ik heb me vaak afgevraagd waarom ik de wereld tijdens mijn droom als onecht beschouw en tijdens mijn waakbewustzijn als echt. Ik denk dat dit alleen maar komt door de toestand van mijn bewustzijn. Ben ik helder dan ervaar ik de wereld om me heen als echt, is de graad van mijn bewustzijn laag, dan ervaar ik de wereld om me heen als onecht, droomachtig. Dit onafhankelijk van het feit of ik al dan niet slaap. Met andere woorden ik denk dat er tussen de waak- en slaapwereld alleen een gradueel verschil bestaat, geen essentieel. Als ons bewustzijn tijdens de slaap helderder zou zijn dan tijdens ons waakleven dan zouden wij de droomwereld als de echte beschouwen.

M.b.t. tot de droomwereld kunnen we twee belangrijke dingen opmerken.

  1. De wereld van de droom wordt in belangrijke mate door onszelf geschapen.
  2. De dingen die gebeuren hebben vaak een sterke symbolische lading: ze zijn betekenisvol.

Ik denk dat hetzelfde geldt voor de wereld van alledag waarin we leven. Ik denk dat wij in belangrijke mate de wereld waarin we leven zelf tot stand brengen. En ik denk dat de wereld om ons heen zich naar ons toe uitdrukt in symbolen. De dingen die ons overkomen hebben betekenis.

© Gerrit Gielen

Laat een bericht achter