Therapie

Hypnotherapie is een manier om jezelf beter te leren kennen via je intuïtie en je gevoel.
Onder mijn begeleiding kom je in een lichte trance en maak je contact met delen van jezelf, die normaal gesproken niet zo doordringen tot je alledaagse bewustzijn. Hierdoor kun je langs intuïtieve weg essentiële dingen te weten kunt komen over wie jij bent, waar je gevoelens en stemmingen vandaan komen en hoe je negatieve denk- en voelpatronen kunt doorbreken.
Als je in die trance teruggaat naar het verleden dan spreek je van regressietherapie, ga je terug naar vorige levens dan spreek je van reïncarnatietherapie. Of dit nodig is blijkt meestal vanzelf tijdens een consult.

Ik pas deze therapievormen toe vanuit mijn eigen inzichten. Centraal staat daarbij het idee dat er geen tijd is: alles gebeurt tegelijkertijd. Het verleden ligt niet vast maar gebeurt nu. Het herinneren van een voorval uit de jeugd is eigenlijk een communicatieproces met jezelf als kind. Dit proces kan gebruikt worden voor genezing en bewustwording. Meer over mijn gedachten en uitgangspunten vindt je elders op mijn homepage.(menu-item ‘uitgangspunten‘)

De Praktijkruimte
De praktijkruimte in Tilburg


Doel van de therapie

Meestal zoek je begeleiding bij een probleem als je er zelf niet precies de vinger op kunt leggen waar het vandaan komt en als het niet duidelijk is hoe je een negatief patroon kunt doorbreken.
Hypnotherapie stelt je in staat zelf de vinger op de zere plek te leggen, met behulp van geleide meditatie of visualisatie. Met behulp van je eigen intuïtie dring je door tot onbewuste of halfbewuste delen van jezelf, waarin vaak de antwoorden liggen die je zoekt. Ook kan jouw eigen intuïtie je via symbolen, ingevingen of gevoelens aangeven waar de oplossing van je problemen ligt. De therapie is erop gericht deze intuïtieve stroom in jezelf vrij te maken.
Het uiteindelijke doel is dat je zelf contact kunt maken met je eigen innerlijke kern en dat je vanuit daaruit kunt gaan voelen en ervaren waar de problemen in je leven vandaan komen en hoe ze kunnen worden opgelost.

Hypnotherapie helpt je om:

in contact te komen met je eigen gevoel en innerlijk weten,
je eigen energie te lezen (”readen”),
te begrijpen wie je bent, hoe jij het verleden hebt ervaren en welke emotionele blokkades je daarin hebt opgebouwd,
die emotionele blokkades met begrip en bewustzijn te omringen, zodat ze kunnen worden getransformeerd tot positieve krachten en talenten.

Is hypnotherapie geschikt voor mij?

Hypnotherapie is in principe geschikt voor iedereen. Het bouwt voort op  vermogens die elk mens van nature bezit: het vermogen tot fantaseren, voorstellen en voelen.

Over hypnotherapie bestaan nog steeds misverstanden. Voor alle duidelijkheid: de trance toestand waarin je verkeert tijdens een consult is niets anders dan een diepe ontspanning, waarin het verstand op een lager pitje wordt gezet en je vanuit je gevoel dingen waarneemt en beschouwt.
Hetzelfde gebeurt vaak als je in de trein een tijdje lang gedachteloos uit het raam staart, je ingespannen bezig bent met tuinieren of knutselen, of helemaal opgaat in een boek of film.
De crux is dat het denken tot rust komt en je daardoor veel bewuster kan voelen en kijken naar wat er in je leeft.

Er zijn globaal twee redenen waarom mensen zich afvragen of hypnotherapie wel geschikt voor hen is (er van uitgaand dat het idee van een intuïtieve benadering hen aanspreekt). De ene is: ik ben bang de controle over mezelf te verliezen, en de andere is: ik ben niet in staat de controle los te laten en daardoor zie of voel ik niks.

Ik ben bang de controle over mezelf te verliezen

De reden dat mensen bang zijn de controle te verliezen in een trance toestand is dat zij voelen dat er onder de oppervlakte van het alledaagse leven emoties vastzitten die explosief van aard zijn. Ze zijn bang dat als ze zich hiervan bewust worden, ze in de betreffende emotie (bijv. boosheid of verdriet) zullen verdrinken.
In het algemeen is het zo dat emoties explosief worden wanneer je ze lange tijd onderdrukt. Vaak ben je je er dan helemaal niet meer van bewust dat je ze hebt. Als zulke emoties op een onbewaakt moment naar boven komen, bijvoorbeeld als iets je teveel wordt of je voelt je door iemand gekwetst, kunnen ze inderdaad onbeheerst en chaotisch lijken.
Tijdens een consult echter word je begeleid in het bewust naar boven halen en voelen van de emoties. Dit gebeurt in een rustige, liefdevolle sfeer, waarin er plaats is voor de emotie en ze niet hoeft te worden weggedrukt. Juist als je bewust naar een emotie kijkt en deze er mag zijn van jou, verdwijnt het onbeheersbare, tomeloze aspect ervan.
Er kunnen tijdens een hypno-sessie dus wel emoties vrijkomen, maar niet op een ongecontroleerde manier. Bovendien ben je in trance volledig bij bewustzijn kun je op elk moment kiezen of je wil doorgaan of niet.

Ik zie of ervaar niets (ik raak niet in trance), want ik…….. kan niet bij mijn gevoel/ kan mij niet goed ontspannen/ ben te rationeel ingesteld.

De ene persoon raakt gemakkelijker in trance dan de andere. Dit kan meerdere oorzaken hebben. We hebben allemaal wel een ‘innerlijke scepticus’ in ons die onze intuïtieve waarnemingen ‘afkapt’ en weg wimpelt. Er is bij iedereen wel een drempel om zich over te geven aan zijn/haar intuïtie, maar bij de een kan die hoger liggen dan bij de andere.
Een manier om (tijdens een consult) over die drempel heen te raken is door eenvoudige ontspanningsoefeningen te doen, waarbij je bewust ademt, bewust je spieren ontspant, en bewust nagaat of er spanningen in je lichaam zitten of plaatsen die moe of zwaar aanvoelen. Dit kan een aanknopingspunt vormen om naar de gevoelslaag toe te gaan. Er zijn ook andere visualisatie technieken die behulpzaam zijn.
Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je het speels en vrij benadert en jezelf niet onder druk zet. Iedereen kan fantaseren en zich situaties voorstellen die niet bestaan. De meeste mensen kunnen na enige oefening in trance komen en intuïtieve waarnemingen doen.

In de praktijk is het raadzaam om gewoon eens te proberen of dit soort oefeningen werkt voor jou en het niet te snel op te geven.
Op mijn website staan geleide meditaties die je via je computer kunt beluisteren. Je kunt deze oefeningen gewoon eens proberen.

Omgaan met angst.
– Spirituele genezing.
– Passend werk.

 

Ga je ook terug naar vorige levens?

Het is mogelijk dat we bij het onderzoeken van een bepaalde klacht die je hebt, belanden in een ervaring die stamt uit een vorig leven. Vaak is dat een pijnlijke of traumatische ervaring. Deze is nog niet verwerkt en blijft daardoor actief in jouw energieveld, ook al ben je opnieuw geïncarneerd. Het is dan van belang de ervaring opnieuw te bekijken en te beleven, zonder dat je ondergedompeld bent in de pijn en angst van dat moment. Dit werkt helend op de traumatische ervaring en bevrijdt je aura van een oude last.

Ook kan het voorkomen dat we op een vorig leven stuiten, dat juist heel positief was. De gaves en talenten die je in zo’n leven neerzette, kunnen we energetisch ‘oproepen’ en met het ‘nu’ verbinden. Dit vergroot je zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Het is niet zo dat we automatisch naar vorige levens kijken. Het kan zijn dat de informatie die voor jou van het grootste belang is, in je huidige leven ligt.
We volgen gewoon het spoor van jouw eigen gevoel (je innerlijk weten) en dat leidt ons van nature naar de ervaringen die op dat moment van belang zijn.

Praktische zaken

Heb je belangstelling voor een hypno-consult, dan kun je me het beste mailen.

E-mail: info@gerrit-gielen.nl

Hoeveel consulten raadzaam zijn, hangt sterk af van de klacht en hoe diep je er zelf in wilt duiken. Maar als regel is één consult voldoende. Gewoonlijk is dan duidelijk wat het probleem precies is en wat er aangedaan kan worden.
Na afloop geef ik aanwijzingen voor één of meerdere meditaties die thuis herhaald kunnen worden.

We bekijken na afloop of een vervolgconsult zinvol is.
Een consult duurt ongeveer één uur en veertig minuten en kost 125 Euro (incl. BTW). Indien je dit niet kunt betalen dan is korting en/of gespreide betaling mogelijk.

Consulten kunnen worden afgesproken op maandagochtend, donderdagochtend en zaterdagochtend.

Gebruik de deze links voor contact informatie en routebeschrijving.

© Gerrit Gielen
www.gerrit-gielen.nl