Aanbevolen boeken

Gesprekken met Jeshua

Deze reeks gechannelde teksten over innerlijke groei en bewustwording beschrijven de transformatie naar een hartgedragen bewustzijn, waarin je de angsten van het ego geleidelijk aan loslaat en je één gaat voelen met je goddelijke kern. Te leven vanuit die kern is onze bestemming op aarde.
De boodschappen van Jeshua geven inzicht in onze geschiedenis en bestemming als ziel en gaan tevens in op alledaagse thema’s zoals relaties, gezondheid en werk. Ze zijn in een heldere en eenvoudige taal geschreven.

 

Ode aan de Aarde , ode aan jou

Pamela Kribbe

Heb je wel eens gedacht aan de mogelijkheid dat de Aarde een bezield wezen is, met een levend bewustzijn? Als dat zo is, zou je dan niet willen weten wat de Aarde ons te vertellen heeft over wie zij is, en over wie wij zijn? In dit boek vind je boodschappen van de Aarde, via innerlijk contact ontvangen. In de boodschappen vertelt de Aarde over het levende bewustzijn dat aanwezig is in planten en dieren en nodigt ze de mens uit zich weer te verbinden met de natuur. Bovenal roept ze ons op thuis te komen in onze eigen natuur. Door minder te denken en te moeten, en te vertrouwen op onze oorspronkelijke, voelende aard, zullen we meer vreugde en balans creëren in ons leven. Een verdiepend contact met de natuur in ons én buiten ons, brengt een levendige en lichte vorm van spiritualiteit voort die hemel en aarde verbindt.

In dit boek wordt het verhaal van de Aarde gepresenteerd in woord en in beeld. De tekstuele boodschappen zijn steeds omringd door inspirerende beelden van de natuur, gemaakt door Anna de Leeuw

Bezield leven

Pamela Kribbe

Klik op het plaatje om te bestellen

 

Ieder mens heeft een onsterfelijke, unieke ziel die zich wil manifesteren op aarde. Leven vanuit je ziel brengt vreugde en vervulling. Het vinden van je individuele bezieling is een zoektocht naar binnen, waarbij je onderscheid leert maken tussen de taal van de angst en de taal van de ziel. Luisteren naar de taal van de ziel is vertrouwen op je gevoel, geloven in je eigen scheppingskracht en je verbonden weten met de goddelijke Bron van alle leven.

Dit boek is bestemd voor mensen die bezield willen leven. In heldere, gechannelde teksten worden handvaten geboden voor problemen die je in deze tijd tegen kan komen. Er wordt gericht ingegaan op onderwerpen als werk en relaties en praktische oplossingen en zelfinzicht geboden. Bovenal wil het je helpen vertrouwen te vinden in wie je bent en wat je te geven hebt aan deze wereld.

Contact met gidsen

Pamela Kribbe

Klik op het plaatje om te bestellen

 

Dit boek bevat tien uitgeschreven channelings van Jeshua over het onderwerp ‘Gidsen’ met een inleiding en een extra hoofdstuk met een toelichting over de verschillende soorten gidsen.