2012: een hype?

(Opmerking oktober 2018
Het onderstaande stuk schreef ik in 2010. De aanleiding was dat destijds in de spirituele wereld de meest krankzinnige theorieën over het jaar 2012 de ronde deden.)

Wij leven in een tijd van verandering. De economisch-financiële crisis en de klimaatveranderingen zijn hier een voorbeeld van. Al deze veranderingen zijn fases op de weg naar de nieuwe Aarde. Oude – onechte – op het ego gebaseerde structuren brokkelen af en verdwijnen. Nieuwe systemen en organisaties die in harmonie met de Aarde en de natuur zijn nemen hun plaats in. Geleidelijk aan wordt de nieuwe Aarde geboren.

Enkele opmerkingen over deze veranderingen

– Alle uiterlijke veranderingen zijn een afspiegeling van innerlijke veranderingen. Het tempo waarin deze innerlijke veranderingen zullen gaan plaatsvinden is niet te voorspellen. Daarom zijn voorspellingen waarin concrete data genoemd worden nooit betrouwbaar. Het algemene schema is dit: positieve veranderingen op het uiterlijke vlak vinden plaats als de mens meegaat met de innerlijke stroom van groei, negatieve dingen (rampen) vinden plaats als de mensheid zich verzet tegen innerlijke verandering. Dit laatste is echter veel minder het geval dan algemeen gedacht wordt. Innerlijke veranderingen vinden in snel tempo plaats. Vergelijk jezelf bijvoorbeeld eens met je ouders, en vergelijk je ouders met je grootouders en zie de verandering. Zie hoe de mensen vrijer, minder hard en toleranter zijn geworden.
Vrijwel overal op aarde heeft vooruitgang plaatsgevonden op het gebied van mensenrechten en zorg voor de zwakkeren in onze samenleving.

Neem een willekeurige plaats op aarde, en kijk hoe vrouwen gewaardeerd worden, kijk naar de manier waarop kinderen behandeld worden en kijk naar de rechten van arbeiders. Ga dan een eeuw terug in de tijd en kijk naar dezelfde dingen. Welke plaats je ook kiest, je zult vrijwel altijd een enorme verbetering zien.

– Er is een groeiende groep mensen die zich verbonden voelt met de nieuwe

Aarde. Ze stralen geloof in het leven en vertrouwen uit. Ze hebben een kalmerende en helende invloed op de rest van de mensheid. Toen de financiële crisis begon, had er een ramp kunnen gebeuren als iedereen zijn geld van de bank had proberen te halen. Het systeem zou dan in elkaar gestort zijn. Dankzij de rust die deze groep van mensen uitstraalde, brak er geen grote paniek uit en kon een ramp vermeden worden.

De invloed van deze groep mensen neemt toe. Hun vertrouwen in het leven en hun verbinding met de Aarde en de kosmos zal de mensheid blijven helpen op weg naar de nieuwe Aarde. Ook in de toekomst zullen dankzij hen rampen voorkomen worden.

– Moeder Aarde – Gaia – en de kosmische wezens die de mensheid begeleiden, verlangen naar verandering. Ze zien uit naar de nieuwe Aarde, waarop de mensheid bewust en in harmonie met de natuur leeft. Ze doen er echter alles aan om rampen en leed te vermijden en staan steeds klaar met hun hulp.

– De mensheid moet het zelf doen. Er zal geen kosmische interventie plaatsvinden. Verwacht daarom geen ET’s of Christus om ons te redden. Dit is nodig: alleen de stap die je zelf zet leidt tot werkelijke verandering in je bewustzijn.

– De klimaatveranderingen. Deze zijn er niet om de mensheid te straffen of te vernietigen. Ze helpen de mensen om bewust te worden van de levende aarde. Ze dwingen de mensheid ook tot internationale samenwerking en verhogen zo het bewustzijn van eenheid.

Moeder Aarde – Gaia – wil graag de mensheid helpen en haar dragen. De hele levende natuur verlangt naar harmonie met de mensheid.

Wat we de komende decennia kunnen verwachten

Zoals gezegd, exacte toekomstvoorspellingen zijn niet mogelijk. Het is echter te verwachten dat de groei van het menselijk bewustzijn die we de afgelopen eeuwen gezien hebben, zich zal voortzetten. Dit betekent dat mensen een sterker eenheidsbewustzijn zullen krijgen: een sterker bewustzijn van de innerlijke band van alle mensen, een beter inzicht in de plaats van de mensheid in het universum en zijn geschiedenis, en ook – het belangrijkste – meer zelfkennis.

Die groei zal een aantal logische gevolgen hebben.

– Wereldvrede
We leven nu in een tijd waarin de dualiteit heel sterk beleefd wordt. Haat en afkeer bestaan niet langer onder de oppervlakte maar worden uitgesproken, en vaak wordt er naar gehandeld. Oorlog en geweld zijn het gevolg.
Gevoelens die lang betiteld werden als ‘onderbuikgevoelens’ komen naar boven. Het is goed dat deze gevoelens doorleefd worden; dit moet gebeuren voor de volgende fase bereikt kan worden: de fase van eenheid.
Er is hier sprake een schijnbare paradox. Eenheid kan pas bereikt worden als mensen innerlijk in contact komen met hun ziel. Op het niveau van de ziel is er immers eenheid, harmonie en liefde. Zielen hebben onderling geen ruzie, ze zijn zich helemaal bewust van hun eigen unieke plaats in het universum. De weg van de persoonlijkheid naar de ziel loopt echter via het individualisme. In het begin leidt dit tot een chaos die we een beetje kunnen vergelijken met de puberteit. Mensen die individualistisch beginnen te handelden, (in plaats van zich te richten naar van boven opgelegde normen) volgen vaak niet hun hogere impulsen maar hun lagere emoties. Dit is een fase, een noodzakelijk leerproces waarin je moet leren luisteren naar jezelf, moet leren ontdekken wie je werkelijk bent, wat je diepste inspiratie is. Dit is de tijd waarin we nu leven. We zien overal het individualisme toenemen, de meningen uiteenwaaieren. Iedereen lijkt maar wat te roepen en egoïstisch te handelen. Toch is dit het begin van de weg naar de ziel, de weg naar harmonie. Eenheid wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zullen zijn, het wil zeggen dat we ons bewust zijn van onze eigen unieke plaats in een harmonisch geheel.

Mensen zullen zich dan in de eerste plaats bewust zijn van hun innerlijke eenheid, in de tweede plaats van hun verschillen. Oorlogen en geweld zullen er dan niet meer zijn. De verenigde naties zullen uitgroeien tot een wereldstaat.
De opkomst van de moderne communicatie middelen, met name het internet, is een teken dat mensen zich innerlijk aan het verbinden zijn. Ze zijn zich bewust aan het worden van hun innerlijke eenheid, maar juist in die fase duiken er veel weerstanden op. De grootste uitbarstingen van geweld – de eerste en tweede wereldoorlog – hebben echter al plaats gevonden. Nu zijn mensen zich vaak nog in de eerste plaats bewust van hun anders zijn, waardoor de ander als een bedreiging wordt ervaren. Maar deze focus is snel aan het verschuiven. In de toekomst zullen mensen zich in de eerste plaats bewust zijn van dat wat ze gemeenschappelijk hebben. Dit zal tot vrede leiden.

We hebben in Nederland de afgelopen 50 jaar het einde van de verzuiling gezien, op mondiaal niveau is nu hetzelfde aan het gebeuren.

– Erkenning van een leven na de dood.
Steeds meer mensen zullen contact kunnen maken met overledenen. Dit zullen in eerste instantie vooral vrouwen zijn. Als gevolg hiervan zal er langzaamaan een wijdverspreid inzicht ontstaan in het leven na de dood. De grens tussen dood en leven die we nu zo dramatisch ervaren gaat verdwijnen. Angst voor de dood gaat plaatsmaken voor vertrouwen.

De emancipatie van de vrouw, die maakt dat het vrouwelijke en het intuïtieve serieuzer wordt genomen, zal hierbij helpen. Geleidelijk aan zal ook de wetenschap zich meer openen voor de vrouwelijke energie en het bestaan van paranormale verschijnselen en het leven na de dood erkennen.

Atheïsme en op angst gebaseerde dogmatische geloven zullen verdwijnen. Aan het einde van deze eeuw zullen ze nauwelijks nog bestaan.

– Atlantis

Archeologen zullen in toenemende mate artefacten vinden uit de tijd van Atlantis. Steeds meer harde bewijzen zullen boven water komen tot het bestaan van deze cultuur niet langer ontkend kan worden.
Dit zal natuurlijk een heel andere kijk op de wereldgeschiedenis tot gevolg hebben. Daarnaast zal het ook leiden tot reflectie op de huidige cultuur. Men zal zich bewust worden van wat er fout ging in de Atlantische cultuur: misbruik van de Natuur, minachting van bepaalde groepen mensen. Dit inzicht zal helpen herhaling van deze fouten te voorkomen.

– Buitenaardse beschavingen.

Wij zijn niet alleen in de kosmos. In de komende decennia zal dit vermoeden van velen een weten worden. Er zullen onbetwistbare waarnemingen van Ufo’s gedaan worden en ook zullen andere signalen van buitenaardse beschavingen worden opgepikt. Dit alles zal de eenwording van de mensheid versnellen.
Op langere termijn zullen daadwerkelijke contacten gaan plaatsvinden.

2012?

Het jaar 2012 zal net als alle komende jaren een onderdeel zijn van het bijzondere veranderingsproces waarin we nu zitten. Het heeft echter geen speciale betekenis, het is een stapje op de weg. Mensen die hele bijzondere en spectaculaire dingen verwachten in dat jaar zullen teleurgesteld worden.

Wat ik in 2012 verwacht te doen? Lekker op mijn bank kijken naar de Olympische spelen in London.
© Gerrit Gielen 2010

 

Laat een bericht achter