Leven en Bewustzijn



Praktijk voor spirituele hypno- en reïncarnatietherapie

Welkom op mijn website.

Via het linkermenu kun je onder andere informatie vinden over de consulten die ik geef.
Ook vind je een aantal oefeningen die je zelf thuis kunt doen met behulp van geluidsbestanden.

Daarnaast staan er ook de nodige filosofische beschouwingen op, als je daarin duikt zul je merken dat tijd en bewustzijn centrale thema's voor mij zijn.

Gerrit Gielen

 



Mensen die met mij van gedachten willen wisselen kunnen mij mailen.

Ook is het mogelijk mij uit te nodigen voor een lezing op het gebied van spiritualiteit, hooggevoeligheid, reïncarnatie of een ander onderwerp dat ter sprake komt op mijn site.

Gerrit Gielen

info@gerrit-gielen.nl


 


Nieuw


Goeroes en sektes

Terwijl in het reguliere bedrijfsleven op managementgebied allerlei interessante experimenten plaatsvinden en organisaties steeds platter en minder hiërarchisch worden, blijven spirituele organisaties ouderwets hiërarchisch functioneren. De spirituele evolutie die in het reguliere bedrijfsleven plaatsvindt, wordt niet opgepikt door spirituele instellingen. In een moderne organisatie worden eigen ideeën en originaliteit aangemoedigd, in een spirituele daarentegen worden ze gezien als een afwijking van het pad. In de woorden van een Nederlandse bisschop enige tijd geleden op televisie: “Mensen moeten gaan stoppen met zelf nadenken, en weer gaan luisteren. Ik weet het nu eenmaal beter dan de gelovige en de paus weet het nog weer beter.”

Eenzaamheid

Eenzaamheid, het is een van de grote problemen van deze tijd. Veel mensen voelen zich alleen, onbegrepen en niet gezien. Het gaat niet alleen om oude mensen; zelfs mensen die een gezin hebben en een drukke baan voelen zich vaak eenzaam. Ondanks alle drukte om ons heen kan er toch iets in ons zijn wat zich niet gezien voelt. Een wezenlijk deel van ons is dan  niet verbonden met de wereld, met de mensen die ons omringen.

In dit artikel schrijf ik over de innerlijke oorzaken van eenzaamheid en wat je hieraan kunt doen.

Over vrouwen en mannen

In dit artikel schrijf ik een verhaal over de wisselwerking tussen mannen en vrouwen in een ver verleden. Dit verhaal is gebaseerd op mijn innerlijke beelden en inspiratie. Het komt niet overeen met de officiële geschiedschrijving. Ik neem bovendien grote stappen en ga soms kort door de bocht. De werkelijkheid is genuanceerder. Echter, door deze grote lijn uit te zetten probeer ik licht te werpen op de oeroude strijd tussen mannen en vrouwen. Mijn doel is daarover helderheid te creëren zodat onze wonden geheeld kunnen worden.




Pamela's nieuwe boek
"De verboden vrouw spreekt"
is verschenen!
Klik op het plaatje om te bestellen.


Video:
Mannen en hun innerlijke verwondingen


Sinds enige tijd maak ik video's over spirituele onderwerpen. Als je daar belangstelling voor hebt ga dan naar mijn YouTube kanaal en wordt abonnee.


Zijn we allemaal gelijk?

Als ik een lezing geef over hooggevoeligheid, vertel ik onder meer dat hooggevoelige mensen zich vaak minderwaardig voelen. Ze kunnen de drukke energieën, de hectiek van deze wereld niet goed verdragen en hebben meer behoefte aan rust en stilte dan anderen. Daardoor denken ze dat ze zwakker en "minder" zijn dan anderen. Gevoeligheid wordt vaak geassocieerd met vrouwelijkheid, en mannelijkheid is nog steeds de norm. Voor vrouwelijkheid is nog steeds weinig ruimte in deze wereld; een vrouw is pas geëmancipeerd als ze mee kan draaien in de mannenwereld volgens de daar geaccepteerde normen.
Ik probeer dan uit te leggen dat hooggevoelige mensen niet minder zijn dan een ander maar juist meer: hun eigen energie is hoger van frequentie dan de trilling van deze wereld. Harde house muziek is de frequentie van deze wereld, zij zitten op de frequentie van Palestrina. Dat gaat niet goed samen en is voor hooggevoeligen heel belastend.
Na afloop is er dan altijd wel iemand die het fout vindt om bepaalde mensen méér te noemen dan anderen. We zijn allemaal gelijk en iets anders denken is slecht.
Hoe zit dit?




Nacht van de Ziel - Het prachtige nieuwe boek van Pamela is nu te koop. Klik op het plaatje om naar bol.com te gaan, en lees hier de inleiding


 

Ode aan de Aarde - Het prachtige nieuwe boek van Pamela is nu te koop. Klik op het plaatje om naar bol.com te gaan, en klik hier voor een preview.


 


Agenda


Retraite in het Katharenland met Pamela Kribbe en Gerrit Gielen

8 - 15 juli 2018


Begeleidingstraject

Heelwording door integratie van vorige levens

De zaterdagen 10, 17 en 24 februari 2018