Leven en BewustzijnPraktijk voor spirituele hypno- en reïncarnatietherapie

Welkom op mijn website.

Via het linkermenu kun je onder andere informatie vinden over de consulten die ik geef.
Ook vind je een aantal oefeningen die je zelf thuis kunt doen met behulp van geluidsbestanden.

Daarnaast staan er ook de nodige filosofische beschouwingen op, als je daarin duikt zul je merken dat tijd en bewustzijn centrale thema's voor mij zijn.

Gerrit Gielen

 Mensen die met mij van gedachten willen wisselen kunnen mij mailen.

Ook is het mogelijk mij uit te nodigen voor een lezing op het gebied van spiritualiteit, hooggevoeligheid, reïncarnatie of een ander onderwerp dat ter sprake komt op mijn site.

Gerrit Gielen

info@gerrit-gielen.nl


 


Nieuw


Eenheid en individualiteit

Dit artikel begint met een algemene beschouwing over eenheid. Uitgaand van een spiritueel wereldbeeld, wordt vaak gesproken over de eenheid die aan alles wat is en leeft ten grondslag ligt (“alles is één”). Tegelijk beschikken we allemaal over een unieke, individuele ziel die zich in de loop van vele levens ontwikkelt en ontplooit. Hoe verhoudt de onderliggende eenheid van al het zijnde zich tot individualiteit en tot diversiteit? Na een filosofische beschouwing, waarin ik probeer te laten zien dat eenheid en diversiteit juist heel goed samen gaan, wordt er een viertal praktische meditaties aangeboden die je helpen te ontdekken hoe je je vanuit je hart verbindt met zowel de eenheid als de kracht jouw unieke, individuele ziel.


Je levensdoel vinden


Enorm veel mensen zijn op zoek naar het doel van hun leven. In dit artikel mijn gedachten over dit onderwerp en een stappenplan om het te vinden.


Liefde als kracht

Een beschouwing over de mannelijke energie

In mijn praktijk merk ik dat er veel vrouwen zijn die een weerstand hebben tegen de mannelijke energie. Ze associëren die met agressie, wreedheid, seksueel misbruik en onderdrukking. Eigenlijk een lager iets waar je maar beter niets mee te maken kunt hebben; de oorzaak van alles wat mis is in deze wereld. Het gevolg is een onvermogen om nee te zeggen, grenzen te stellen en werkelijk eens voor jezelf te kiezen. Want iedere keer als je dat doet, kies je voor het mannelijke en dat is dus helemaal fout, dan ben je egoïstisch bezig. En als vrouw hoor je nou eenmaal liefdevol en spiritueel te zijn.
Mannen raken natuurlijk ook helemaal in de war. Wat moeten ze met hun mannelijk energie die zo slecht is? Vrouwen lijken ook tegenstrijdige signalen af te geven. Ze zeggen dat mannen meer contact met hun gevoel moeten hebben, maar in de praktijk vinden ze dat ‘watjes’ en vallen op macho’s.
Hoe zit het nu? Zijn mannen nu echt een fout van de schepping waar vrouwen mee opgezadeld zitten?
En wat moeten die fouten van de schepping nu zelf met hun mannelijkheid?

Goeroes en sektes

Terwijl in het reguliere bedrijfsleven op managementgebied allerlei interessante experimenten plaatsvinden en organisaties steeds platter en minder hiërarchisch worden, blijven spirituele organisaties ouderwets hiërarchisch functioneren. De spirituele evolutie die in het reguliere bedrijfsleven plaatsvindt, wordt niet opgepikt door spirituele instellingen. In een moderne organisatie worden eigen ideeën en originaliteit aangemoedigd, in een spirituele daarentegen worden ze gezien als een afwijking van het pad. In de woorden van een Nederlandse bisschop enige tijd geleden op televisie: “Mensen moeten gaan stoppen met zelf nadenken, en weer gaan luisteren. Ik weet het nu eenmaal beter dan de gelovige en de paus weet het nog weer beter.”
Pamela's nieuwe boek
"De verboden vrouw spreekt"
is verschenen!
Klik op het plaatje om te bestellen.


Video:
Mannen en hun innerlijke verwondingen


Sinds enige tijd maak ik video's over spirituele onderwerpen. Als je daar belangstelling voor hebt ga dan naar mijn YouTube kanaal en wordt abonnee.


Zijn we allemaal gelijk?

Als ik een lezing geef over hooggevoeligheid, vertel ik onder meer dat hooggevoelige mensen zich vaak minderwaardig voelen. Ze kunnen de drukke energieën, de hectiek van deze wereld niet goed verdragen en hebben meer behoefte aan rust en stilte dan anderen. Daardoor denken ze dat ze zwakker en "minder" zijn dan anderen. Gevoeligheid wordt vaak geassocieerd met vrouwelijkheid, en mannelijkheid is nog steeds de norm. Voor vrouwelijkheid is nog steeds weinig ruimte in deze wereld; een vrouw is pas geëmancipeerd als ze mee kan draaien in de mannenwereld volgens de daar geaccepteerde normen.
Ik probeer dan uit te leggen dat hooggevoelige mensen niet minder zijn dan een ander maar juist meer: hun eigen energie is hoger van frequentie dan de trilling van deze wereld. Harde house muziek is de frequentie van deze wereld, zij zitten op de frequentie van Palestrina. Dat gaat niet goed samen en is voor hooggevoeligen heel belastend.
Na afloop is er dan altijd wel iemand die het fout vindt om bepaalde mensen méér te noemen dan anderen. We zijn allemaal gelijk en iets anders denken is slecht.
Hoe zit dit?
Nacht van de Ziel - Het prachtige nieuwe boek van Pamela is nu te koop. Klik op het plaatje om naar bol.com te gaan, en lees hier de inleiding


 

Ode aan de Aarde - Het prachtige nieuwe boek van Pamela is nu te koop. Klik op het plaatje om naar bol.com te gaan, en klik hier voor een preview.


 


Agenda


Workshop: Innerlijke heelwording

Een innerlijke reis van verdeeldheid naar eenheid met Annet Hoeijmans-Boon en Gerrit Gielen

Zaterdag 1 september in Eindhoven


Depressie als transformatieproces
Gechannelde lezing door Pamela met meditatie van Gerrit

Zondag 9 september 2018 in Mierlo


Eenzaamheid in Lichtwerkers
Gechannelde lezing door Pamela met meditatie van Gerrit

Zondag 23 september 2018
in Schipluiden


Eenzaamheid in Lichtwerkers
Gechannelde lezing door Pamela met meditatie van Gerrit

Zondag 11 november 2018 in Brugge


Van Ego naar Hart
Gechannelde lezing door Pamela met meditatie van Gerrit

Zondag 25 november 2018
in Sivolde (Gelderland)


Mannelijke en vrouwelijke energie in de Nieuwe Tijd

Gechannelde lezing door Pamela met meditatie van Gerrit

6 januari 2019 in Noordwijk