Workshop: geboorte van de scheppende mens

Annet Hoeijmans-Boon en Gerrit Gielen

Zaterdag 9 februari 2019 in Kaatsheuvel
Van angstige volwassene naar vreugdevol scheppend kind

In de loop van ons leven trekken onze fysieke ouders zich geleidelijk aan terug, maar hun angsten en ideeën blijven vaak bij ons en belemmeren ons. Deze workshop gaat over hoe we onze fysieke ouders echt los kunnen laten en vervangen door onze “goddelijke” ouders. Pas dan kunnen we werkelijk onszelf zijn: een vreugdevol goddelijk kind

Opbouw workshop

De workshop zal bestaan uit drie delen en elk deel zal een andere vraag onderzoeken binnen het algemene thema:

1. de goddelijke Vader

2. de goddelijke Moeder

3. het goddelijke Kind

Ieder onderdeel wordt ingeleid met een kristallen klankschalen sessie van Annet. Daarna vertellen Gerrit en Annet iets over het thema en geeft Gerrit een meditatie. Tot slot wordt afgesloten met een vragenronde.

Meer over de inhoud van de drie blokken vind je onderaan.

Praktische info

Datum: Zaterdag 9 februari 2019.

Tijdstip: 10:00 – 13:00

Plaats: Akkerstraat 34

5171 VB Kaatsheuvel

NB. De workshop vindt plaats op een mooie sfeervolle zolderruimte, maar is helaas niet goed toegankelijk voor mensen die moeite hebben met traplopen.

Kosten: 60 euro per persoon (inclusief btw)

Aantal deelnemers: maximaal 12

De hele sessie wordt opgenomen en je ontvangt na afloop via e-mail een link naar het geluidsbestand.

Opgave

annet@ennoia.nl

Na opgave per email ontvang je een emailtje met bevestiging en de betalingsinfo.


Over de inhoud van de workshop

Blok 1 – de goddelijke Vader

Wat is het goddelijke eigenlijk? Laten we gezamenlijk uitgaan van het vertrekpunt dat het goddelijke de eeuwige, levende bron is van alle leven. Wat is dan de goddelijke vader? De goddelijke vaderenergie: de levende Bron die ons bij de hand neemt op een avontuurlijke ontdekkingsreis door het universum. De bedoeling van het leven is dat we leren om onze menselijk vader in de loop van ons leven los te laten en te vervangen door de goddelijke vader. Een transformatieproces.

Wat gaat hierin vaak mis?

De energie van onze fysieke vader wijkt sterk af van de energie van de goddelijke vader. De kloof kan dan niet overbrugd worden. Voorbeeld: de fysieke vader wil dat we keihard werken en carrière maken, terwijl de goddelijke vader ons op een heerlijk avontuur mee wil nemen. Of: je bent een meisje: je fysieke vader wil dat jij een goede gehoorzame huisvrouw wordt, je kosmische vader wil dat jij je creatieve talenten ontplooit. Of je vader is gewelddadig en roept alleen maar negatieve associaties op. De rij voorbeelden is eindeloos. Zelfs al had of heb je een hele warme en liefdevolle vader, dan nog zijn de ideeën en overtuigingen die hij uitdraagt vaak op (generatie-)angst gebaseerd. De overstap (ontwikkeling) van de fysieke vader naar de goddelijke vader kan daardoor niet goed gemaakt worden.

In dit blok gaan we het verschil in energie tussen jouw fysieke vader en de goddelijke vader onderzoeken. Het doel is je open te leren stellen voor de energie van de goddelijke vader en de angsten van je fysieke vader los te laten.


Blok 2 – de goddelijke Moeder

De goddelijke Bron is niet alleen mannelijk maar ook vrouwelijk. Niet alleen vader maar ook moeder. En nog veel meer dan dat.

Stap 1 in de bewustwording van de goddelijke moeder is het loslaten van het ouderwetse mannelijke godsbeeld. De goddelijke moederenergie manifesteert zich voor ons via moeder aarde. Ons lichaam komt voort uit de aarde; de aarde is onze moeder. Doordat we god als een man zijn gaan zien zijn we deze kant van de goddelijke energie gaan ontberen, ontkennen en minachten. De gevolgen daarvan zien we overal om ons heen. Kijk hoe we onze planeet verwoesten. Als we het vrouwelijke weer als goddelijk zouden zien zou dat voor een grote omslag zorgen. Doordat we het bestaan van de goddelijke moeder überhaupt niet erkennen blijven we vaak veel te lang vasthouden aan de fysieke moeder en heeft de fysieke moeder vaak moeite het kind los te laten. Beiden zijn gaan geloven dat de moederenergie van de fysieke moeder de enige moeder energie is. Loop eens in een drukke stad en wandel eens in de natuur. Voel het verschil. Dit zijn twee totaal verschillende energieën. Jammer genoeg zijn veel mensen zich daar niet van bewust, voelen zich daarom niet thuis op aarde. Je niet thuis voelen op aarde, is altijd het gevolg van je niet bewust zijn van de goddelijke moederenergie.

In dit blok gaan we dit contact met de goddelijke moederenergie herstellen door ons opnieuw en bewust te verbinden met onze Aard van Zijn (de natuur) en de Planeet Aarde als veilige oermoeder.


Blok 3 – het goddelijke Kind

We kunnen het goddelijk kind pas weer worden, als we onze goddelijke moeder en vader accepteren. Doen we dat niet, dan blijven we een angstige volwassene: iemand die zich nooit werkelijk vrij voelt. De uitspraak ‘God is liefde’ blijft abstract zolang we niet beseffen dat die liefde zich op twee concrete manieren manifesteert: via de goddelijke moeder en vader. Pas als we dat aanvaarden kunnen we het goddelijke kind worden.

Wat is dit voor mens, het goddelijke kind? Als je je open stelt voor de goddelijke moeder en vader, dan ervaar je ook het gelijkwaardige partnerschap tussen beide. Dit gaat zich dan weerspiegelen in een innerlijke partnerschap tussen het vrouwelijke en mannelijke in jezelf. De beelden van de fysieke vader en moeder worden via ervaring en herkenning in het licht gezet en zo getransformeerd. Net als uit de fysieke vereniging van het mannelijke en vrouwelijk een kind geschapen kan worden, zo ontwikkelt zich uit de spirituele vereniging van het mannelijke en vrouwelijke een nieuwe spirituele mens.

Het goddelijke kind is dus een scheppend mens.

En stel je nu eens voor dat je je werkelijk helemaal bewust bent van de eeuwige onvoorwaardelijke liefde van de goddelijke moeder en vader. Wat verandert er dan? Hoe zou je dan in het leven staan? Om te beginnen zou het universum dan niet langer een bedreigende plaats zijn, meer een heerlijke oneindige speeltuin, een plaats waar steeds weer nieuwe wonderen, nieuwe mysteriën te ontdekken zijn. Angsten maken plaats voor het verlangen naar avontuur. Minderwaardige gedachten over onszelf lossen op. We zouden weten dat we oneindig diep zijn en dat er - ook in onszelf, net als in het universum - steeds weer nieuwe mysteriën te ontdekken zijn, steeds diepere lagen. We zijn nieuwsgierig en vrolijk als kinderen, leven vol vertrouwen en zonder zorgen in het nu; tegelijkertijd hebben we een diep besef van onze goddelijkheid, van onze scheppende vermogens en onze eindeloze innerlijke rijkdom.

De bedoeling van blok 3 is om hier iets van te ervaren.

 

Annet:

http://ennoia.nl/

Gerrit:

www.gerrit-gielen.nl

 

 

 

 site stats